Handige tips

Sberbank deposit calculator

Pin
Send
Share
Send
Send


Het jaarlijkse procentuele inkomen is de rentevoet op een deposito, spaarrekening of andere vorm van belegging. In de regel wordt het jaarlijkse percentageinkomen berekend voor samengestelde of cumulatieve rente, en niet voor eenvoudige rente, van de nominale rente. Een van de doelen van het gebruik van de jaarlijkse procentuele rendementsindicator is om potentiële inkomsten te vergelijken met andere investeringsmogelijkheden. Om deze indicator te berekenen, moet u weten hoe vaak rente op uw spaarrekening wordt bijgeschreven.

Opties voor renteberekening

Het totale bedrag aan rente op een aanbetaling van Sberbank kan alleen met een eenvoudige formule worden berekend in het geval van een eenmalige aanbetaling van het volledige bedrag aan een aanbetaling waarbij geen periodiek kapitalisatie en intrekking van het bedrag aan het einde van de aanbetalingstermijn zijn betrokken. Als het stortingsprogramma kapitalisatie inhoudt, gaat u daarnaast regelmatig extra geld op de rekening storten, de berekening wordt uitgevoerd volgens een complexere formule. In dit geval moet u de depositcalculator gebruiken om de totale winst te berekenen. Door de frequentie van de renteberekening in te stellen en extra bedragen op de aanbetaling te doen, kunt u een berekening op basis van deze factoren krijgen.

Vergeet de belastingen niet

Er zijn ook berekeningsnuances en depositoprogramma's die rentevoeten bieden die de herfinancieringskoers van de Centrale Bank met 5 punten in roebel of 9 punten in valuta overschrijden. Inkomsten verdiend op een dergelijke bijdrage worden belast, als gevolg hiervan zullen deposito's met hoge rentetarieven in sommige gevallen minder winstgevend zijn dan deposito's met gematigde rentetarieven.

Over het algemeen zijn er veel nuances. Het is belangrijk om niet in de war te raken in de verschillende stortingsprogramma's en de meest winstgevende daarvan te kiezen. Hiervoor worden depositocalculators gemaakt. Onze Sberbank-depositocalculator biedt zonder uitzondering alle parameters die van invloed zijn op het eindresultaat, beginnend met het type valuta en eindigend met de frequentie van het aanvullen van de aanbetaling. Hierdoor is een berekening mogelijk die zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt.

Spaar en verhoog uw geld en vertrouw de depositcalculator hiervoor de beste opties toe. Een slim programma doet dit snel, nauwkeurig en efficiënt.

Aanbetaling Speciale aanbiedingen

Tarief in roebels8,5%
tijd300 dagen
Tarief in roebelstot 8,27%
USD koerstot 3,35%
Tarief in roebels6,9%
Dollar koers2,35%
Tarief in roebels6,9%
Dollar koers2,3%

Deposit calculator

De belangrijkste taak van de inlegger is om zijn spaargeld op een inleg te plaatsen die een maximaal inkomen oplevert. Om het totale bedrag van een storting aan het einde van de looptijd te achterhalen en een inkomstenberekening te maken, is het soms niet voldoende om de hoogte van de jaarlijkse rentevoet te kennen. U moet de deposito-rentecalculator gebruiken, omdat de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de inkomsten, de aanwezigheid van kapitalisatie en de frequentie van extra bijdragen aan de door u gekozen storting zijn. Bovendien moet bij het openen van een aanbetaling met een hoog tarief worden bedacht dat inkomsten op deposito's in de Russische Federatie worden belast met een tarief van 35% als het rentetarief op een aanbetaling in roebels de basisrente van de Russische Bank met 5 procentpunten overschrijdt, en op een aanbetaling in vreemde valuta.

De deposit yield calculator op de Banki.ru-portal helpt het depositobedrag met rente te berekenen. Geef in de depositocalculator de datum aan wanneer u van plan bent om het spaargeld in de bank te plaatsen en de termijn voor het aantrekken van de deposit, die u willekeurig kunt instellen met een nauwkeurigheid van één dag. De depositcalculator bepaalt nauwkeurig de dag waarop u uw spaargeld kunt opnemen, samen met de opgebouwde rente.

In de stortingscalculator kunt u het bedrag van de inkomsten vergelijken, afhankelijk van of er rente wordt toegevoegd aan het stortingsbedrag of wordt betaald op een afzonderlijke rekening. Een depositcalculator met hoofdlettergebruik laat zien hoe rente wordt berekend en het bedrag van uw deposito toeneemt, omdat bij het kiezen van deze berekeningsmethode rente wordt toegevoegd aan het depositobedrag, waardoor het wordt verhoogd.

In de stortingscalculator met aanvulling moet u de frequentie aangeven waarmee u extra bijdragen wilt doen, en de hoeveelheid aanvulling.

De online stortingscalculator berekent voor u het bedrag van de inkomsten minus belastingen en toont het totale stortingsbedrag met opgebouwde rente, inclusief bijdragen. Voordat u een storting bij de bank opent, kunt u met behulp van de stortingcalculator de winstgevendheid van uw gekozen storting berekenen, rekening houdend met alle parameters.

Een universele depositcalculator op de Banki.ru-portal helpt onze gebruikers snel deposito's te berekenen en de verwachte inkomsten uit hun spaargeld nauwkeurig te berekenen.

Methoden voor het berekenen van rente op een aanbetaling

Deposito rente - dit is de vergoeding die de bank aan de bewaargever betaalt voor het tijdelijke gebruik van zijn geld. Volgens de eis van de Centrale Bank van de Russische Federatie moeten alle kredietinstellingen die in Rusland actief zijn, dagelijks rente op deposito's opbouwen. Formeel gebeurt dit, maar in feite ontvangt de klant rente volgens de voorwaarden van het contract. Om te begrijpen hoe rente op een deposito wordt berekend, moet worden bedacht dat banken twee berekeningsmethoden gebruiken: eenvoudig en complex (bij storting met kapitalisatie van rente).


In het eerste geval wordt rente niet toegevoegd aan de inhoud van het deposito (geïnvesteerd bedrag), maar overgedragen naar een andere rekening van de deposant in overeenstemming met de voorwaarden van het contract. In de regel worden inkomsten maandelijks, driemaandelijks, elke 6 maanden, eenmaal per jaar of aan het einde van de aanbetaling opgebouwd. In het tweede geval worden de opgebouwde inkomsten binnen de in de overeenkomst vastgestelde termijn (meestal maandelijks of driemaandelijks) aan het stortingsdeel gehecht. Aangezien het hoofdbedrag van het deposito periodiek toeneemt, groeit de rente die erop wordt opgebouwd. Uiteindelijk neemt het totale rendement op de aanbetaling aanzienlijk toe.

Het blijkt dat met dezelfde nominale rentevoet identiek aan het depositobedrag en de geldigheidsperiode, een deposit met kapitalisatie een grotere winstgevendheid oplevert. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het kiezen van de beste aanbieding.

Berekening van de rente op een aanbetaling met eenvoudige opbouw

Hoe rente berekenen over een eenvoudig opgebouwde storting? Eenvoudig genoeg, met behulp van deze formule:

S = (P x I x t / K) / 100Waar:

S - bedrag aan opgebouwde rente
P - te betalen bedrag
I - jaarlijkse rentevoet op een aanbetaling
t - periode waarvoor rente wordt berekend, in dagen
K - het aantal dagen in een jaar (een schrikkeljaar gebeurt ook)

Rekenvoorbeeld: Stel dat een klant een aanbetaling doet met een eenvoudige opbouw van 100 duizend roebel gedurende 1 jaar tegen 11,5% per jaar. Het blijkt dat wanneer de aanbetaling wordt gesloten, de belegger een inkomen ontvangt van: (100.000 x 11,5 x 365/365) / 100 = 11500 roebel.

Berekening van de rente op een deposito met kapitalisatie

Hoe rente op een deposit met kapitalisatie berekenen? Er is een andere formule hiervoor:

S = (P x I x j / K) / 100Waar:

S - bedrag aan opgebouwde rente
P - het gestorte bedrag, evenals alle volgende bedragen verhoogd als gevolg van kapitalisatie
I - jaarlijkse rente op de aanbetaling
j is het aantal dagen in de periode waarvoor hoofdletters worden gebruikt,
K - het aantal dagen in een jaar

We voegen dit bedrag toe aan 100.000 roebel van de deposito-instelling om de opgebouwde rente voor juli te berekenen: (100.945 x 11.5 x 31/365) / 100 = 985 roebel.
Op dezelfde manier berekenen we het inkomen voor augustus: (101930 x 11,5 x 31/365) / 100 = 995,5 roebel.

Zoals uit de berekening blijkt, is het rendement op de aanbetaling in augustus hoger dan in juli, hoewel er elke maand 31 dagen zijn. Dit komt door de kapitalisatie van rente.

Bekijk de video: Sberbank - Bank Deposit (Maart 2023).

Pin
Send
Share
Send
Send